Oferta

Optima Audit Sp. z o.o. jest podmiotem uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 2406. Spółka istnieje od 2000 roku.

Usługi świadczone przez Nas obejmują:

• Przeglądy i badanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości,
• Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych I podatkowych,
• Doradztwo podatkowe,
• Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
• Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
• Świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.